24.02.2020
:
0,05 % . - 10 43
. 0,1 % . - 10 1 57
. 10 43
. / 30 61
1,0 - /. 1 / 5 5 1646 bayer pharma
1,0 - /. 1 / 10 5 2441 bayer pharma
. 10 20 140 reckitt bencki
. 24 59 reckitt bencki
. . 150 61 reckitt bencki
16 42 reckitt bencki
. . 24 74 reckitt bencki
. . 150 80 reckitt bencki
. . 10 24 144 reckitt bencki
. . 300 20 68
300 . 300 60 187
300 . 300 30 99
. 75 20 125
. 150 20 145
. 300 30 139 micro labs
300 . 300 50 292 woerwag pharma
30 49
20 81 dermapharm
30 / 3 1 74
200 1 85 mili healthcar
. 60 90 mili healthcar
. . 400 3 70 mili healthcar
/. 200 /5 . 10 41 mili healthcar
- /. 500 212
- /. . / 500 238 fresenius kabi
/. 1 % 50 105 novartis consu
/. 1 % 20 61 novartis consu
/. 1 % 100 161 novartis consu
/. 2,32 % 50 138 novartis consu
/. 2,32 % 100 217 novartis consu
. . 25 30 93 novartis pharm
50 10 82 novartis pharm
100 5 63 novartis pharm
- /. 75 . 3 5 175 novartis pharm
. . ., / 75 20 150 novartis pharm
. /. 50 20 80 novartis pharm
. / 5 30 101 kusum healthca
. 0,3 30 56
. 0,2 30 49
. .-. 50 154 bittner
. .-. 20 92 bittner
125 61
115 43
DONAT MG / 1 46 droga kolinska
100 34
DR.SANTE CUCUMBER 200 33
115 , 42
100 , 39
100 , 37
100 37
100 47
- /. 1000 . 52
. / 40 132 mucos pharma
. / 200 595 mucos pharma
. / 800 2086 mucos pharma
. 80 30 130 rotapharm
SENI MAN SUPER 10 69 torunskie zmo
30 61 torunskie zmo
30 68 mann schroder
- . 500000 . . . 10 306
- . 150000 . . . 10 193
- . 1000000 . . . 10 332
. /. 50 10 3766 pfizer inc
. /. 200 14 9121 pfizer inc
/- /. 200 . 1 2604 pfizer inc
. 3,2 21 560 catalysis
. . . 60 210 unipharm
. . . 30 140 unipharm
. / . 60 317 unipharm
. / . 30 208 unipharm
. / . 30 134 unipharm
. / . 100 226 unipharm
. / . 60 302 unipharm
. / . 30 192 unipharm
50+ . /. 60 117 unipharm
. / 400 60 143 unipharm
. / 60 218 unipharm
. / 30 152 unipharm
. / 100 273 unipharm
. / . 30 126 unipharm
. / . 100 370 unipharm
. / . 30 152 unipharm
. / . 100 280 unipharm
. /. . 60 201 unipharm
. /. . 30 124 unipharm
. / . 100 211 unipharm
-3 . . 60 158 unipharm
-3 . . 30 109 unipharm
600+D400 . / . 60 136 unipharm
. / . 60 289 unipharm
. / . 30 209 unipharm
Q10 . / . 60 242 unipharm
Q10 . / . 30 124 unipharm
. 5 30 43 stada
. 20 30 82 stada
. 10 30 50 stada
 

0.. - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - ..200, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru